Documentary “Вогонь і Зброя” (“Fire and Arms”)

“Вогонь і Зброя” (“Fire and Arms”) is a historic documentary directed by historian Myroslaw Iwanek, premiered in 2012 in Toronto, Canada.

Документальний фільм Мирослава Іванека (Канада) про діяльність УПА на Закерзонні (західні етнічні українські землі, які згідно плану лорда Керзона після Першої світової війни опинились у складі Польщі), куди входять територія Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя.

Міжвоєнний період позначився для українців Закерзоння стрімким розвитком культурного життя, а тому національно-визвольна боротьба та поява УПА стали вимогою часу, як єдиної військової сили, яка стала на оборону українського населення у боротьбі з польським націоналістичним підпіллям, німецькою, а згодом радянською агресією та окупацією.

A documentary film by Myroslav Iwanek (Canada) about the struggle of the UPA (Ukrainian Insurgent Army) in Zakerzonia. Zakerzonia is an informal name for the territories in Poland which used to have a sizeable Ukrainian population in Lemkivshchyna, Nadsania, Kholmshchyna, Pidlyashia and West Boikivshchyna.

Фільм розміщений з дозволу режисера Мирослава Іванека.


Можна купити копію філму з магазину Коота Ума. Koota Ooma 842 The Queensway, Toronto, Canada.